อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ

อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่่งประเทศไทย ดำเนินการตรวจประเมินชุดอาหารว่าง ของผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง เพื่อขอรับป้าย "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" 

วัตถุประสงค์ของป้าย "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ"
1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในการพิจารณาเลือกกินอาหารว่าง ที่มีการปรับสูตรเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต/จัดชุดอาหารว่าง ปรับสูตรอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

ป้าย "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ"  มีคำแนะนำ 6 ข้อ ประกอบด้วย

1. อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานร่วมไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี
2. เครื่องดื่มให้พลังงานไม่เกิน 100 กิโลแคลอรี
3. ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แปรรูป
5. เลือกใช้โปรตีนคุณภาพดี
6. มีผลไม้สดและ/หรือผักสดรวมอย่างน้อย 1 ส่วน


โดยชุดอาหารว่างที่ผ่านการตรวจประเมินตามคำแนะนำข้อ 1-3 จะได้รับการกำหนดเลขทะเบียน และได้รับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" และหากมีคุณสมบัติตามคำแนะนำข้ออื่นด้วย ก็จะมีการแสดงเครื่องหมายระบุเพิ่มเติมให้ โดยป้ายนี้สามารถใช้ได้ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผ่านการประเมิน


ปัจจุบัน มีผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ที่เข้าร่วมโครงการเป็นองค์กรนำร่อง "อาหารว่างตามคำแนะนำที่ดีต่อสุขภาพ" ประกอบด้วย Puff&Pie, Gateaux House, Delicake และ สวนดุสิต โดยมีการปรับสูตรการผลิตอาหารว่าง และส่งมารับการประเมินจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และได้รับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยจะมีการปรับปรุงสูตรเพิ่มเติม และเปิดจำหน่ายในช่วงตันปี 67 นี้  และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะสรุปรายการอาหารว่างที่ผ่านการประเมิน ทำการประชาสัมพันธ์ เป็นทางเลือกให้ผู้จัดประชุมต่อไป


สำหรับผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ที่สนใจส่งตัวอย่างชุดอาหารว่าง มาขอรับการประเมินจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อขอรับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ"

สามารถลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดติดต่อกลับได้ที่นี่

 

หมายเหตุ

  • ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง จัดชุดอาหารว่าง (จับคู่อาหารและเครื่องดื่ม) ส่งมาขอรับการตรวจประเมิน พร้อมสูตรการผลิต และตัวอย่างอาหารจริงชุดละ 3 กล่อง
  • สสส. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
  • ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งชุดอาหารว่างมาทำการตรวจประเมิน ตามสถานที่ ที่กำหนด ซึ่งจะมีการนัดชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

 


บริการที่เกี่ยวข้อง