ติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง

สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310