Healthy + Active Meeting

Healthy + Active Meeting

แนวทางการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก พร้อมคู่มือ สื่อความรู้ ระบบงานสนับสนุน Healthy + Active Meeting

ทำไมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพจึงมีความสำคัญ


สำหรับคนวัยทำงาน "การประชุม" เป็นกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ ยิ่งมีการประชุมบ่อยครั้ง หรือเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ หากมีวาระการประชุมมาก ขาดการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม ก็จะต้องนั่งประชุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมาก ซึ่งถือว่าเป็น "พฤติกรรมเนือยนิ่ง" ยิ่งมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นเวลานาน ยิ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย และหากการประชุมนั้น ๆ มีการเสิร์ฟอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกาย เน้นรสชาติหวาน มัน เค็ม เท่ากับว่า "ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมการประชุมที่ขาดการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้เข้าร่วมประชุม ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว"  เราจึงควรให้ความสำคัญกับ "การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ" ตั้งแต่วันนี้

การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลก มีคำแนะนำที่ครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รวบรวมข้อมูลวิชาการ และสรุปแนวทางการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ นำเสนอในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจ และสามารถเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้โดยง่าย  และมี QR Code สำหรับ Download สื่อ เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานโดยสามารถศึกษาดูได้จาก คู่มือส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

Download คู่มือ


Download ไฟล์สื่อสนับสนุน

ชมวิดีโอบันทึกงาน Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 66 ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 
 
 

 


บริการที่เกี่ยวข้อง