ระบบจัดการประชุม Healthy Active Meeting

ระบบจัดการประชุม Healthy Active Meeting

เป็นระบบจัดการวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite
ผู้จัดการประชุมสามารกำหนดวาระการประชุม และเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด แต่ละวาระ โดยมีตัวเลขแสดงระยะเวลา เพื่อช่วยในการควบคุมการประชุมให้เริ่มต้น และสิ้นสุดตามกำหนด
สามารถกำหนดเวลาหยุดพักการประชุม เพื่อขยับร่างกาย โดยมีคลิปออกกำลังกายให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกชม และปฏิบัติตาม ในรูปแบบที่สะดวก