เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านคอร์สออนไลน์ Raipoong Academy เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อเรียนจบบทเรียนตามเกณฑ์ จะได้รับ e-certificate  และสำหรับองค์กรที่ต้องการให้พนักงานเข้าเรียน สามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุงทาง email : [email protected] เพื่อกำหนดรหัสบริษัทสำหรับลงทะเบียน และสามารถดู Dashboard ได้ว่าพนักงานเข้าเรียนแล้วกี่คน เรียนผ่านแล้วกี่คน