ระบบส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ระบบส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการสะสมเหรียญสุขภาพ (Health Coin) จากการบันทึกก้าวเดิน ระยะทางวิ่ง ระยะเวลาการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ การดื่มน้ำเปล่า การกินผัก ผลไม้ การนอนหลับ แข่งขันกับตัวเอง หรือเพื่อน ๆ โดยองค์กรที่ต้องการสร้างทีมแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพระหว่างบุคคล หน่วยงานในองค์กร สามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง ที่ email : [email protected] เพื่อสร้างแคมเปญแข่งขันเฉพาะองค์กรได้