การสร้างความร้อนจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)

การสร้างความร้อนจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 9
รู้หรือไม่ว่า : การสร้างความร้อนจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย Non-exercise activity thermogenesis (NEAT) ซึ่งรวมถึงการอยู่ไม่สุข โดยการขยับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในลักษณะที่ไม่สงบ ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

มีการศึกษาพบว่า  คนที่กระสับกระส่ายขณะนั่งหรือยืนจะเผาผลาญแคลอรี่โดยเฉลี่ยมากกว่าตอนนั่งหรือยืนนิ่งถึง 5-6 เท่า 
ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดจะมีอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นมากที่สุดเพื่อตอบสนองต่ออาการกระวนกระวายใจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย 

ในบางกรณี NEAT สามารถมีส่วนสำคัญต่อจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยกลุ่มหนึ่งแนะนำว่าการอยู่ไม่สุข การเดิน และการยืนร่วมกันอาจเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มเติมได้มากถึง 2,000 แคลอรี่ต่อวัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระดับกิจกรรมของบุคคล 

วิธีอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จาก NEAT ได้แก่ การขึ้นบันได การใช้โต๊ะยืน และการทำความสะอาด

โดยสรุป พบว่าการอยู่ไม่สุขจะเพิ่มจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญขณะนั่งและยืน โดยเฉพาะในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน


ดร.ชลชัย อานามนารถ
รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279077/https://www.beckysfitness.online/post/non-exercise-activity-thermogenisis-neat-what-is-it


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง