นั่งนิ่งนาน ป่วยง่าย ตายไว

นั่งนิ่งนาน ป่วยง่าย ตายไว

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 8

รู้หรือไม่ว่า : นั่งนิ่งนาน ป่วยง่าย ตายไว


 

 


รศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง