นั่งนิ่งนาน เสี่ยงโรคร้าย คล้ายสูบบุหรี่

นั่งนิ่งนาน เสี่ยงโรคร้าย คล้ายสูบบุหรี่

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 5

รู้หรือไม่ว่า : นั่งนิ่งนาน เสี่ยงโรคร้าย คล้ายสูบบุหรี่


 


รศ.นพ. เพชร รอดอารีย์
นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน
หัวหน้าโครงการ “การส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ”


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง