ประชุมตรงเวลา ลดเครียด ลดโรค

ประชุมตรงเวลา ลดเครียด ลดโรค

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 4

รู้หรือไม่ว่า : ประชุมตรงเวลา ลดเครียด ลดโรค


 


รศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง