แค่ขยับ ก็ป้องกัน Office Syndrome ได้

แค่ขยับ ก็ป้องกัน Office Syndrome ได้

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 4

รู้หรือไม่ว่า : แค่ขยับ ก็ป้องกัน Office Syndrome ได้


 


คุณเตชิต เลิศเอนกวัฒนา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยากรออกกำลังกาย เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง