อาหารว่างของคุณ เป็นแบบไหน

อาหารว่างของคุณ เป็นแบบไหน

07 ก.พ. 2567   ผู้เข้าชม 4

รู้หรือไม่ว่า : อาหารว่างของคุณเป็นแบบไหน จะปรับให้ดีต่อสุขภาพได้อย่างไร


 


พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
อายุรแทย์โภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 


บทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง