คู่มือส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

คู่มือส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

10 ธ.ค. 2566   ผู้เข้าชม 120
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และสรุปแนวทาง/คำแนะนำในการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ Healthy + Active Meeting ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย การจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ผ่อนคลายจิตใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และงดเหล้า บุหรี่  นำเสนอในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจ และสามารถเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้โดยง่าย  และมี QR Code สำหรับ Download สื่อ เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน

Download คู่มือ


Download ไฟล์สื่อสนับสนุนบทความ/สื่อที่เกี่ยวข้อง

การสร้างความร้อนจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)
07 ก.พ. 2567

การสร้างความร้อนจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)

Did You Know?
บอกต่อเคล็ดลับการใช้น้ำมันหอย ใช้แต่น้อย อร่อยแบบสุขภาพดี
22 ส.ค. 2566

บอกต่อเคล็ดลับการใช้น้ำมันหอย ใช้แต่น้อย อร่อยแบบสุขภาพดี

บทความอาหาร