กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

ปรับโรงอาหารเป็น Healthy Canteen

16 พ.ย. 64 1038

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ยินดีให้คำปรึกษา และให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ ในการปรับเปลี่ยนโรงอาหาร หรือแม้กระทั่งบริเวณนั่งรับประทานอาหาร ให้เป็น "โรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ" หรือ Healthy Canteen  โดยครอบคลุมขั้นตอน
1. การตรวจประเมินเบื้องต้นด้านสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร
2. การตรวจวิเคราะห์เมนูอาหารที่จำหน่ายในแต่ละร้านค้า พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนให้ดีต่อสุขภาพ
3. การอบรมความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารแก่แม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร
4. การอบรมความรู้ด้านโภชนาการ และการเลือกสั่ง เลือกซื้ออาหาร แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ
5. การปรับสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร เพื่อลดหวาน มัน เค็ม และเติมเต็มผัก ผลไม้
6. การปรับเปลี่ยนร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
7. การตกแต่งโรงอาหารด้วยสื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพ
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการกินอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ
9. การติดตามและประเมินผล
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email : [email protected]

แชร์ :

กิจกรรม/โครงการที่แนะนำ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram