กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

การศึกษาช่องว่างและโอกาสทางนโยบายและมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

26 ธ.ค. 65 54

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้จัดทำรายงาน

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลไปใช้ขยายผลการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนวัยทำงานต่อไป

คลิกที่ชื่อรายงานด้านบน หรือภาพหน้าปกเพื่อดูรายงาน

แชร์ :

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แนะนำ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram