กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือแนวทางการดูแลผู้ที่น้ำหนักเกินและอ้วน

26 ม.ค. 65

คู่มือแนวทางการดูแลผู้ที่น้ำหนักเกินและอ้วน พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ บรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงปัญหาของโรคอ้วน และการรับมือ โดยจะเน้นที่บทบาทของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งเรื่องอาหารและออกกำลังกาย การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นจุดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีกรณีศึกษา และประโยคคำพูดเป็นตัวอย่าง มีภาพประกอบชัดเจน อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างของแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม

แชร์ :

กิจกรรม/โครงการที่แนะนำ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram