กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

อย่าประมาท Covid เพราะติดแล้วมีของแถม!!

10 ส.ค. 65 515

ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 (Post COVID syndrome หรือ Long COVID)

จากการระบาดของโควิด-19 พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 อาจมีอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนหลังติดเชื้อได้ มักพบที่เวลา 4-12 สัปดาห์หลังตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการผิดปกตินานกว่า 2 เดือน หลังจากนั้นอาจดีขึ้น หรือในบางคนเป็นนานถึงปี ซึ่งอาการแต่ละในแต่ละคนจะแตกต่างกัน เกิดอาการได้ในหลาย ๆ ระบบ โดยอาจจะเป็นอาการเกิดใหม่ หรือ เป็นอาการเดิมที่หลงเหลืออยู่หลังการรักษา พบว่าภาวะนี้มักเกิดได้บ่อยว่าในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อนติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แม้ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงก็สามารถเกิดภาวะนี้ได้ ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19

จากการศึกษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 ของประเทศไทย ผลสำรวจจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,300 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง พบได้หลายอาการ มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงกว่าก่อนติดเชื้อ ส่วนการศึกษาจากกองควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (center of disease control, CDC) พบว่า

  • ร้อยละ 13.3 จะมีอาการหลังติดเชื้อที่ 1 เดือนหรือนานกว่านั้น
  • ร้อยละ 2.5 จะมีอาการหลังติดเชื้อที่ 3 เดือนหรือนานกว่านั้น
  • มากกว่าร้อยละ 30 จะมีอาการหลังติดเชื้อที่ 6 เดือน ในผู้ที่นอนโรงพยาบาลช่วงที่ติดเชื้อ

อาการของภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 มีได้หลายแบบและเป็นไปได้หลายระบบ
อาการทั่วไป ได้แก่ เหนื่อย เพลีย อาการจะเป็นมากขึ้นหลังจากมีการออกกำลังหรือเครียด ไข้
ระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ ได้แก่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ไอ เจ็บหน้าอก ใจสั่น
ระบบประสาท ได้แก่ คิดช้า หรือ สมาธิไม่ดี หลงลืม สมองไม่โปร่งใส ปวดศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ การรับรสและได้กลิ่นเปลี่ยนไป วิตกกังวลและซึมเศร้า
ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ถ่ายเหลว ปวดท้อง
อื่น ๆ ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ ผื่นคัน ประจำเดือนผิดปกติ

ผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 อาจจะมีอาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งที่เกิดใหม่ หรือเป็นต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จึงควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา ทั้งนี้ ควรให้ประวัติการติดเชื้อ เพื่อแพทย์จะได้ทำการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น และตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการบางอย่างตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 อาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น

กล่าวได้ว่า การป้องกันภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19 ที่ดีสุด คือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการฉีดวัคซีน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเกิดติดเชื้อภายหลัง มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันข้อมูลการศึกษาของภาวะแทรกซ้อนนี้ยังมีอยู่น้อย ยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะตอบคำถามต่าง ๆ และดูแลผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนนี้

รศ.พญ. พิมพ์ใจ อันทานนท์
หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ :

บทความที่แนะนำ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram