กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด

11 พ.ค. 65 243

ผู้สูงวัยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด และถ้าติดแล้วจะมีความรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง  แต่ผู้สูงวัยที่มีร่างกายแข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เช่น กินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีภูมิคุ้มกันดีกว่า 

การกินอาหารที่ถูกโภชนาการในผู้สูงวัย คือการกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ นำไปสร้างความเจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้  เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ จึงขอสรุป “10 ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำหรับผู้สูงวัย” ดังต่อไปนี้
1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทุกมื้อ โดยกินให้พอเหมาะ และหลากหลาย
2. กินข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสี
3. ใน 1 วัน กินน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา กินน้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และกินเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา
4. เน้นกินโปรตีน จาก ปลา ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
5. กินพืชผักทุกมื้อ และกินผลไม้รสหวานน้อยเป็นอาหารว่างเป็นประจำ
6. กินอาหารไทยที่ใช้สมุนไพรเป็นเครื่องปรุง รสไม่จัด
7. ดื่มนมและผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยวรสธรรมชาติ
8. หลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
9. กินอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัย
10. เคลื่อนไหวร่างกาย และ/หรือออกกำลังกาย ตามศักยภาพเป็นประจำ

ทั้งนี้ สำหรับลูกหลาน หรือผู้ดูแลผู้สูงวัย มีปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงวัยได้กินอาหารตามคำแนะนำทั้ง 10 ข้อข้างต้น ประกอบด้วย
1. ต้องทำให้ผู้สูงวัยมีทัศนคติที่ดี หรือมีความตระหนักว่าการกินอาหารตามหลักปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคอื่นๆ
2. ลูกหลาน หรือผู้ดูแล ต้องใส่ใจ จัดหาอาหารตามหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้สูงวัย รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ให้เอื้อต่อการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัยและคนในครอบครัว
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้สูงวัย และหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้สูงวัยมีภาวะจิดใจหดหู่  มีความกังวล


ดร. สง่า ดามาพงษ์
ที่ปรึกษากรมอนามัย, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

………………………………………………………………………….
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

แชร์ :

บทความที่แนะนำ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram