กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

กิน “พริก” อายุยืนกว่า

09 ธ.ค. 64 684

ในฤดูหนาว บางคนก็คลายหนาวด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า การกินพริก(โดยเฉพาะพริกสด) สัมพันธ์กับการลดการตายจากทุกสาเหตุ เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กิน ในคนที่ “ไม่ได้” ดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ การกินพริก ไม่ช่วยลดการตายฯ

การศึกษาชายจีน 199,293 คน หญิงจีน 288,082 คน อายุ 30-79 ปีในช่วง ปี 2004-2008 ติดตามเฉลี่ย 7.2 ปี มีการตายจากทุกสาเหตุ ชาย 11,820 คน และหญิง 8,404 คน พบว่า กิน “พริกสด” ๖-๗ วันต่อสัปดาห์ สัมพันธ์กับ ลด ”การตาย” -จากมะเร็ง(11%) -จากโรคหัวใจขาดเลือด(25%) -จากเบาหวาน(30%) -จากโรคทางเดินหายใจ(30%)(รวมทั้งโรคปอดบวมและการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างด้วย) - จากโรคติดเชื้อ(~55%)ในผู้หญิง (เมื่อเทียบกับ กินพริกสดน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ กินพริกแห้ง ซอสพริก) นอกจากนี้ การกินพริกสดฯ ในคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สัมพันธ์กับลดการตายทุกสาเหตุประมาณ ๕๐ เปอร์เซนต์ ในขณะที่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ที่กินพริกสดฯ ไม่ลดการตายดังกล่าว (Lv J. BMJ 2015;351:h3942)

การศึกษาในชาวอเมริกัน 16,179 คน อายุ ๑๘-๙๐ ปี ติดตาม ๑๘ ปี(Chopan M. PLoS One 2017;12:e0169876) ในชาวอิตาเลียน 22,811 คน อายุ มากกว่า ๓๕ ปี ติดตาม ๘ ปี (Bonaccio M. J Am Coll Cardiol 2019;74:3139) ในชาวอิหร่าน 44,398 คน อายุ ๔๐-๗๕ ปี ติดตาม ๑๑ ปี(Hashemian M. J Am Heart Assoc. 2019;8:e012240.) รวมทั้ง ๔ การศึกษา พบว่า การกินพริก (เทียบกับไม่กินพริก) สัมพันธ์กับการลดการตายทุกสาเหตุ ๒๕% ลดการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ๒๖% และลดการตายจากมะเร็ง ๒๓% (อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ)

กินพริกแล้วกัดกระเพาะ เพิ่มโรคกระเพาะลำไส้ไหม
ผลข้างเคียงจากการกินพริกในการศึกษาดังกล่าว ไม่มีการเกิดโรคกระเพาะฯ-ลำไส้ หรือ แผลในกระเพาะฯ-ลำไส้

กินพริกมากแค่ไหนดี 
การศึกษาไม่ได้ระบุว่า ควรกินพริกวันละกี่เม็ด แต่การกินพริก ทำให้ น้ำมูก น้ำตาไหล ออกเหงื่อ ขับของเสีย เชื้อโรคออกจากร่างกายได้ น่าจะเพียงพอในการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ (อาจรวมทั้งโควิด๑๙ ด้วย)

“กินพริกสด สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน กันเถิด”
เอกสารอ้างอิง : www.medscape.com/viewarticle/941463#vp_2

สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ พบ.
ประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

แชร์ :

บทความที่แนะนำ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram