กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19

12 พ.ค. 65 399

การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19

การศึกษาเดิมของ CDC อเมริกา (The US Centers for Disease Control and Prevention)  พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ สูงอายุ เพศชาย มีโรคเบาหวาน โรคอ้วนและโรคหัวใจ1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ คือ การออกกำลังกาย 

การออกกำลังกาย 
ออกกำลังกายตามคำแนะนำของอเมริกาและหลายๆ สถาบัน แนะนำการออกกำลังกาย ตั้งแต่ 150 นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป ขนาดปานกลางถึงหนัก2-5  นอกจากนี้มีหลายๆ การศึกษาพบว่าการออกกำลังกายลดการติดเชื้อของไวรัสหลาย ๆ ชนิด6-8  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีผลดีต่อหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังลดการอักเสบของร่างกาย ซึ่งการอักเสบนี้เป็นขบวนการหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-199

การออกกำลังกายช่วงการระบาดของโรค
ปัจจุบันการออกกำลังกายมีแนวโน้มลดลง10 รวมถึงช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-1911 อาจจะเนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ การงดเดินทางออกนอกบ้าน การปิดสถานที่หรือจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและความรุนแรงของโรคโควิด-19
มีการศึกษาพบว่าการไม่ออกกำลังมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19: การศึกษาในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 48,440 ราย12 การศึกษาถึง อัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต ในกลุ่มที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (0-10 นาที/สัปดาห์) กลุ่มที่ออกกำลังกายบ้าง (11-149 นาที/สัปดาห์)  และกลุ่มที่ออกกำลังกายตามคำแนะนำ (ตั้งแต่ 150นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป)  ในผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 48,440 คน ที่ทำการศึกษาช่วง 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็น 2.26, 1.73 และ  2.49 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามคำแนะนำตามลำดับ และผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต เป็น 1.20, 1.10 และ  1.32 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายบ้างตามลำดับ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นการนอน ICU ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป 
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น จึงควรเพิ่มกิจกรรมทางกายที่บ้าน บางท่านมีเครื่องออกกำลังกายที่บ้านอาจจะได้นำกลับมาใช้ หรืออาจจะมีกิจกรรมทางกายที่สามารถปฏิบัติในบ้านได้ เช่น เดินอยู่กับที่หน้าโทรทัศน์ แกว่งแขน แอโรบิค โยคะ ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ยังอาจจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังคำกล่าว “ไทยฟิต ติดบ้าน ต้านโควิด” ซึ่งได้แก่ กินดี (2:1:1) มีขยับ หลับสบาย คลายเครียด รวมถึงงดบุหรี่และเหล้า นอกเหนือจากการป้องกันเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง


ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

เอกสารอ้างอิง

1.Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 people of any age with  underlying medical conditions. Available: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed 18 April 2021].

2.Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The physical activity guidelines for Americans. JAMA 2018;320:2020–8.

3.World Health Organization. World Health organization 2020 guidelines on physical  activity and sedentary behavior, 2020. Available: https://bjsm.bmj.com/content/54/24/ 1451.

4.Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health organization 2020 guidelines on  physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54:1451–62.

5.Stamatakis E, Bull FC. Putting physical activity in the ’must-do’ list of the global  agenda. Br J Sports Med 2020;54:1445–6.

6.Nieman DC, Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body’s  defense system. J Sport Health Sci 2019;8:201–17.

7.da Silveira MP, da Silva Fagundes KK, Bizuti MR, et al. Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature. Clin Exp Med 2021;21:1–14.

8.Burtscher J, Millet GP, Burtscher M. Low cardiorespiratory and mitochondrial fitness as risk factors in viral infections: implications for COVID-19. British Journal of sports medicine (Published Online First: 24 November 2020).

9.Sallis JF, Adlakha D, Oyeyemi A, et al. An international physical activity and public health research agenda to inform coronavirus disease-2019 policies and practices. J Sport Health Sci 2020;9:328–34.

10.Guthold R, Stevens GA, Riley LM, et al. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. Lancet Glob Health 2018;6:e1077–86.

11.Ammar A, Brach M, Trabelsi K, et al. Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity: results of the ECLB-COVID19 international online survey. Nutrients 2020;12:1583.

12.Sallis R, Young DR, Tartof SY, et alPhysical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patientsBritish Journal of Sports Medicine Published Online First: 13 April 2021. doi: 10.1136/bjsports-2021-104080.

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้จัดทำคลิปวิดีโอออกกำลังกายชุด [email protected] ออกกำลังกายง่ายๆ ได้ที่บ้าน จำนวน 14 คลิป พร้อมคลิปแนะนำการยืดเหยียดร่างกายอีก 1 คลิป สำหรับรองรับผู้ที่ต้อง Work from home หรือกักตัวอยู่กับบ้าน สนับสนุนมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • หากลองปฏิบัติแล้ว สามารถทำได้โดยไม่ฝืนสภาพร่างกาย แนะนำให้เลือกคลิปต่างๆ ออกกำลังกายต่อเนื่องให้ได้ครั้งละประมาณ 10 นาที วันละ 3 ครั้ง
  • นอกจากการออกกำลังกายตามคลิปดังกล่าว ควรเพิ่มการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานบ้าน ล้างรถ เดินขึ้นลงบันได
  • หากปฏิบัติตามนี้ได้ต่อเนื่อง จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค 

เกริ่นนำ และการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เบื้องต้น

การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เบื้องต้น#2

การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ความหนักระดับปานกลาง

การออกกำลังกาย เน้นกล้ามเนื้อช่วงล่าง เบื้องต้น

การออกกำลังกาย เน้นกล้ามเนื้อช่วงล่าง ปานกลาง

การออกกำลังกาย เน้นกล้ามเนื้อช่วงบน เบื้องต้น

การออกกำลังกาย เน้นกล้ามเนื้อช่วงบน ปานกลาง

การออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว เบื้องต้น

การออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ปานกลาง

การออกกำลังกายแบบสถานี เบื้องต้น

การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ในบ้าน

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

แชร์ :

บทความที่แนะนำ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram