กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

การนอนหลับให้เพียงพอ เจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร

11 พ.ค. 65 360

การนอนหลับให้เพียงพอ เจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร

การระบาดทั่วโลกของโควิด 19 ทำให้ชาวโลก ชาวไทยตื่นตระหนก กลัวติดเชื้อ กลัวป่วย กลัวตาย กันถ้วนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อที่แพร่ง่าย ติดง่าย การไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี การป้องกันก็ได้ผลไม่เต็มร้อย และมีการป่วย ตายกัน เพิ่มทุกวันทั่วโลก คำว่า “ป่วยเพิ่ม ตายพุ่ง” ที่ได้ฟัง ได้เห็นข่าวอยู่ทุกวัน ทำให้เกิด ความเครียด ความกลัว ความกังวล จากโรคระบาดใหม่ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งนอกจากทำให้ขาดสติ คิด พูด ทำในสิ่งที่เบียดเบียนตนเองและผุ้อื่น (เช่น แย่งกันซื้อหน้ากากอนามัย ตุนเสบียงอาหารจนเกินเหตุ เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันด้วยความตื่นตระหนก เป็นต้น) ยังมีผลทำให้ภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานโรคของเราอ่อนแอ ต่ำลง เพราะความคิดฟุ้งซ่าน กังวล จนนอนไม่หลับ คุณภาพการนอนต่ำ ฝันร้าย ล้วนส่งผลให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้น เซลภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง อ่อนแอลง 

การศึกษาหลายการศึกษาเกี่ยวกับโควิด 19 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 (เช่น อายุมาก ความดันฯสูง เบาหวาน อ้วน โรคหัวใจ มะเร็ง) เป็นปัจจัยให้เกิด “ความเครียดเรื้อรัง” และการนอนหลับที่ไม่เพียงพอทั้งปริมาณ(เช่น อดนอน นอนน้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน)และคุณภาพ(เช่น นอนกรนหยุดหายใจขณะนอนหลับ) (ซึ่งเป็นผลจาก “ความเครียดเฉียบพลัน” จากความกลัว ความกังวล เซ็ง-ซึมเศร้าด้วย) ส่งผลให้ เพิ่มการอักเสบ(CRP, IL-6) ลดภูมิต้านทานโรค(ลดเซลภูมิคุ้มกัน CD4) ซึ่งสัมพันธ์กับ การเกิดปอดอักเสบเฉียบพลันและการตายจากโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น ทำให้ ป่วยหนัก-ตายมากขึ้น

การเจริญ สติ-สมาธิ(Mindfulness-meditation) ได้รับการศึกษามากมายแสดงให้เห็นว่า ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพการนอนหลับ และลดการอักเสบ เพิ่มเซลภูมิคุ้มกันโรค(ต้านโรค) ได้เป็นอย่างดี น่าจะส่งผลให้ลดความรุนแรงและการตายจากโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน

การเจริญ ทำให้มากซึ่ง อานาปานสติสมาธิ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อานาปานะ หมายถึง ลมหายใจเข้า-ออก สติ หมายถึง การรู้ว่ามี สมาธิ หมายถึง ใจที่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจฯ เมื่อหายใจเข้า-ออกยาว ก็รู้ว่า เราหายใจเข้า-ออกยาว เมื่อหายใจเข้า-ออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้า-ออกสั้น ในขณะที่นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง อยู่ในเรือนว่าง(อยู่คนเดียว) หรือในป่าหรือใต้ต้นไม้ ไม่คิดอดีต ไม่กังวลอนาคต(หยุดคิด) ไม่รู้สึกพอใจ ไม่พอใจ อะไร(ไม่ยินดี ยินร้าย เพ่งเฉยอยู่ได้) จนเกิดความรู้สึก บันเทิงใจ อิ่มเอิบใจ สงบกาย-สงบใจ ความสุข และ ใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจฯ เป็นสมาธิสุขที่เกิดในปัจจุบัน และช่วยให้หลับสบาย ยิ่งถ้าได้แผ่เมตตา(ส่งความปรารถนาดีให้กับสรรพสิ่งรอบกายเรา) ด้วยใจที่สงบสุขนี้ ก็จะเกิดผลให้ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย ตื่นเช้าด้วยความสดชื่น ไม่งัวเงีย ไม่ปวดหัวเวียนหัว ภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานโรคก็พลอยดีขึ้นด้วย   

นอกจากการนั่งเจริญอานาปานสติสมาธิแล้ว การสวดคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ สัชฌายะ(สาธยาย หรือ สวดธรรม) การให้ทาน ด้วยใจที่ไม่มีความตระหนี่ การรักษาศีลห้า เดินจงกรม แล้วเกิดความบันเทิงใจ อิ่มเอิบใจ สงบกาย-ใจ ความสุข ก็นำมาสู่สมาธิ ใจที่ตั้งมั่นได้ ส่งผลให้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้

(ท่านที่สนใจฝึกเจริญ อานาปานสติสมาธิ รบกวนส่ง e-mail address มาที่ [email protected]   แจ้ง LIND ID ของท่านทางอีเมล์ เพื่อเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์: อานาปานสติ ซึ่งจะมีกิจกรรม อานาปานสติ เป็นประจำทุกสัปดาห์) 

สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ พบ.    


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #ไทยฟิตติดบ้าน ต้านโควิด
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

แชร์ :

บทความที่แนะนำ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram