กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ดูแลสุขภาพง่ายๆ เพื่อชะลอวัย ปรับเปลี่ยนการกิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานในองค์กร

มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กับ Raipoong Academy

12 เม.ย. 65 1160

การออกกำลังกายแบบใหม่ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ดูแลสุขภาพง่ายๆ เพื่อชะลอวัย ปรับเปลี่ยนการกิน รู้เทรนด์การกิน ลดปวดเมื่อย ออฟฟิศซินโดรม ลดและควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายให้ร่างกาย Fit&Firm

Workshop Online/Offline

16 พ.ย. 64 737

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ปรับเปลี่ยนการกิน รู้เทรนด์การกิน ลดและควบคุมน้ำหนัก

ปรับโรงอาหารเป็น Healthy Canteen

16 พ.ย. 64 1113

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานในองค์กร

Healthy Organization Workshop

16 พ.ย. 64 1148

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram