กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ

  ใช้บันทึกว่าในแต่ละวัน คุณทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ พฤติกรรมใดได้บ้าง เมื่อผ่านไปแต่ละอาทิตย์ ลองมาทบทวนดูว่า มีพฤติกรรมใดที่ทำได้ดีแล้ว พฤติกรรมใดที่ยังทำไม่ได้ และควรต้องปรับ เพื่อให้สุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

 • Flipchart สำหรับให้คำแนะนำผู้มีปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน

  สื่อจะแสดงหน้าสำหรับผู้สอน ที่มีคำอธิบายในการสอน และหน้าสำหรับผู้เรียน เพื่อให้สามารถใช้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วนได้

 • ป้ายสุขภาพดี สั่งได้

  ป้ายสำหรับติดร้านอาหารตามสั่ง เพื่อให้ผู้ซื้อลองสั่งอาหารแบบปรับเปลี่ยนให้ดีต่อสุขภาพ

 • ป้ายหวานน้อย สั่งได้

  ป้ายสำหรับร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อเตือนให้เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลต่อวันลง

สื่ออื่นๆ ทั้งหมด

แบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ
Flipchart สำหรับให้คำแนะนำผู้มีปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
ป้ายสุขภาพดี สั่งได้
ป้ายหวานน้อย สั่งได้
ป้ายเตือนนั่งนาน มาขยับกันดีกว่า
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram